HR
EN

Projekt KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja -- KREŠIMIR

20.02.2018.

Tvrđava kulture Šibenik osmislila projekt čiji je cilj razvoj suradnje i umrežavanje sa šibenskim udrugama

JU Tvrđava kulture Šibenik, u partnerstvu s Gradom ŠibenikomŠibenskom udrugom mladihudrugom Mladi u EU i udrugom Feniks pripremila je i prijavila projektni prijedlog za financiranje EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu otvorenog poziva Ministarstva kulture RH za dostavu projektnih prijedloga, „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Svrha poziva je osnaživanje dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje civilnog i javnog sektora.

Cilj prijavljenog projekta KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR je jačanje suradnje, umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora te razvoj ljudskih kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, vrijedan je 737.252,35 kuna; a natječajem je predviđeno financiranje odobrenih projektnih prijedloga u stopostotnom iznosu.

Tijekom provedbe projekta raditi će se na uspostavljanju mreže lokalnih dionika koja će okupiti i educirati sudionike u kulturi kako bi kroz zajedničko planiranje, programiranje i provedbu kulturnih događanja promovirali javno-civilno partnerstvo i omogućili šire uključivanje lokalnih OCD-ova u procese kreiranja kulturnih politika u Šibeniku. Kroz projekt KREŠIMIR povećati će se pristup građana kulturno-umjetničkim sadržajima te doprinijeti umrežavanju i suradnji kulturnih djelatnika i entuzijasta, kako u tako i van Šibenika.

Ciljne skupine projekta su šibenske udruge, posebno udruge u kulturi i umjetnosti, ustanove u kulturi, Grad Šibenik kao jedinica lokalne samouprave; te članovi i zaposlenici udruga, kulturnih ustanova i Grada Šibenika. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, vrijedan je 737.252,35 kuna; a natječajem je predviđeno financiranje odobrenih projektnih prijedloga u stopostotnom iznosu.

 

Razrada projektnog prijedloga KREŠIMIR započela je tijekom EU Boot Campa – edukacije za pripremu i provedbu EU projekata održane 2017. godine u organizaciji Grada Šibenika. Riječ je o prvom projektu kojeg je JU Tvrđava kulture Šibenik, kao najmlađa kulturna ustanova u gradu osnovana 2016. godine, prijavila za financiranje iz EU fondova u svojstvu nositelja projekta.

JU Tvrđava kulture Šibenik od osnutka intenzivno radi na razvoju i jačanju kulturnog života u Šibeniku, te je već uspostavila suradnju s brojnim šibenskim udrugama u kulturi, među kojima valja istaknuti suradnju s Društvom za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac koje je uključeno u rad Upravnog vijeća ustanove.

„Ideja da prijavimo projekt KREŠIMIR s ciljem razvoja suradnje i umrežavanja s lokalnim udrugama je nastala kao logičan slijed rada i razvoja Tvrđave kulture Šibenik, obzirom da je poticanje razvoja kulturno-umjetničkog stvaralaštva i rada jedna od naših glavnih djelatnosti. Na tom istom tragu, intenzivno radimo na razvoju suradnje s organizacijama civilnog društva i izvan naše sredine, na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Tako će do kraja veljače biti za financiranje, u sklopu programa Kreativna Europa, biti prijavljen još jedan projektni prijedlog u kojem je Tvrđava kulture Šibenik partner, a radi se o projektu čiji nositelj je međunarodna organizacija European Heritage Volunteers koji uključuje čak 12 partnerskih organizacija iz cijele Europe“ – izjavila je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik.  

Djelatnici JU Tvrđava kulture Šibenik već imaju iskustvo sudjelovanja su i u provedbi projekata revitalizacije tvrđava sv. Mihovila i Barone, a kroz stručni nadzor i suradnju aktivno sudjeluju i u provedbi projekata Revitalizacija tvrđave sv. Ivana, nositelja Grada Šibenika te u provedbi projekta Fortress ReInvented, nositelja Muzeja Grada Šibenika, koji se provodi na lokaciji Tvrđave sv. Mihovila.

Želiš li čuti novosti?

Pretplati se na newsletter!

Ostavi nam mail!
Sponzori Tvrđave kulture
Partneri i pokrovitelji Tvrđave kulture
Medijski pokrovitelji Tvrđave kulture
Postavke pristupačnosti