HR
EN

Odabran izvođač radova na uređenju tvrđave Barone

02.10.2014.

Tvrtka PLOTER d.o.o. je ponuditelj koji je dostavio najpovoljniju valjanu ponudu

Tvrtka PLOTER d.o.o., iz Zadra, s ponudom u iznosu od 4.841.550,21 kn (oslobođeno od pdv-a), je ponuditelj koji je dostavio najpovoljniju valjanu ponudu za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova na uređenju tvrđave Barone. Temeljem potpisanog Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić odabrao je ovu tvrtku za izvođača radova na uređenju tvrđave Barone.

Javni naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi prije isteka roka mirovanja koji iznosi 10 (deset) dana od dana dostave odluke.

Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Želiš li čuti novosti?

Pretplati se na newsletter!

Ostavi nam mail!
Sponzori Tvrđave kulture
Partneri i pokrovitelji Tvrđave kulture
Medijski pokrovitelji Tvrđave kulture
Postavke pristupačnosti